THE HEBREW HUB
Keep it Up! (August 2020)
Week 1 materials
Shorter Assignment
no scrolling version
אלעד וליהי
הפרעה נשית
אלעד וליהי - הפרעה נשית
וידאו קצר
מאמי?
אה, מאמי...
בוא רגע תעזור לי
-----הפרעה נשית----
מה אתה עושה?
אתה יכול אולי ללכת להביא חלב מהסופר?
עכשיו?
כן.
מה אתה עושה? הוצאת את צ'יקו?
מה קורה?
............
Read More... המשך...
.....
אחי אני חייב את העזרה שלך. חברה שלי לא יכולה לראות אותי יושב בבית, אחי.
היא רואה אותי יושב - היא מבקשת ממני לעשות משהו.
אחי, מה הבעיה. פעם הבאה שאתה יושב שים לידך כמה חולצות, תעשה כאילו אתה מקפל כביסה.
וואי אחי, אתה גאון אחי! אתה גאון, אחי!
אז תמסור לו ימינה, יא אגואיסט, תמסור לו ימינה! מה זה עוזר לך?!
אהה מאמי, שומע רגע... אם אתה כבר יושב, אתה יכול ללכת רגע להורים שלי... אה, אתה מקפל כביסה?
כן, אבל את רוצה שאני אלך אליהם?
לא לא, מה פתאום, תמשיך.
אם את רוצה אני עוזב את זה ואני הולך!
תמשיך, אני אלך.
אז אני אקפל כביסה בינתיים.
יוסי אחי אתה גאון!
אחיך גאון. (מחקה את ליהי) "אם אתה כבר יושב.."
אם אתה כבר בשוונג אז תקפל גם את כל אלה עד שאני חוזרת, טוב?
בואנה אתה טיפש גמור! אתה טיפ.. אני שונא אותך... בוא לפה תעזור לי לקפל כביסה

Exercises
there are 5 tasks!
(use right and left arrows)
Did you like this lesson?